top of page

KOMERCJALIZACJA PATENTU Super STOP

 

 

 

 

 

Jednym z przedsięwzięć, nad którym obecnie pracujemy, jest komercjalizacja patentu Super STOP na innowacyjny system hamulców w wózkach dziecięcych. Opis patentu, który posiadamy na rynek polski, znajduje się pod tym linkiem: http://bit.ly/SpecyfikacjaTechnicznaPatentu.

 

 

Producenci wózków dziecięcych mają obowiązek wprowadzania na rynek wyroby bezpieczne, zapobiegające wypadkom. Jednakże dotychczas stosowane w wózkach hamulce nie zapobiegają w żaden sposób niezamierzonemu, a tym samym niekontrolowanemu odjechaniu wózka z dzieckiem. Istnieją w codziennym użytkowaniu wózków sytuacje, w których z pewnych powodów hamulec wózka nie może być skutecznie i na czas zablokowany.


Oto przykładowe sytuacje:

  • Wsiadanie z dzieckiem do pociągu czy środków komunikacji miejskiej;

  • Jazda wózkiem po pochyłościach;

W obu powyższych przypadkach z oczywistych powodów hamulec musi być odblokowany. Chwilowa nieuwaga  opiekuna, który puści prowadnicę wózka, potknięcie i utrata równowagi czy wręcz zasłabnięcie skutkuje samoistnym, niezamierzonym i niekontrolowanym odjechaniem wózka z dzieckiem.

 

  • Przewóz dziecka w wózku w pociągu, autobusie czy tramwaju;

W tym przypadku hamulec musi być bezwzględnie zaciągnięty, aby uniemożliwić przemieszczanie wózka z dzieckiem podczas manewrów skrętu, ruszania czy hamowania pojazdu, w którym przewożone jest dziecko w wózku. Zdarzają się jednak sytuacje, że opiekun dziecka nie zdąży zahamować wózka, pojazd rusza i wprawia w niezamierzony ruch wózek np. w przypadku, kiedy opiekun na skutek ruchu pojazdu straci równowagę czy np. jest w trakcie kasowania biletu. W konsekwencji wózek z dzieckiem może uderzyć w przeszkodę czy przewrócić się, co może spowodować poważny zazwyczaj uraz dziecka.

 

  • Matka prowadzi wózek z dzieckiem, a obok idzie jej drugie dziecko;

W momencie, gdy idące dziecko odbiegnie od rodzica np. w kierunku ruchliwej ulicy, ten - biegnąc za nim - może pozostawić niezahamowany wózek (nie zdąży uruchomić hamulca), co może na nierównym czy pochyłym terenie spowodować niezamierzony, niekontrolowany ruch wózka i wypadek przewożonego w nim dziecka.

 

Niebezpieczne sytuacje zdarzają się nader często i są trudne do przewidzenia. Wszelkiego rodzaju pochyłości terenu, takie jak podjazdy, schody z prowadnicami na koła wózka, perony na dworcach, zjazdy z chodnika czy niewielkie pochyłości terenu, wymagane np. w celu odprowadzenia wody deszczowej na przystankach autobusowych stanowią - w przypadku nieuwagi opiekuna - śmiertelne niebezpieczeństwo dla przewożonego dziecka.  Również obsługa dziecka czy wózka, np. poprawienie ułożenia dziecka, jego ubioru, postawienie budki, zmiana położenia oparcia czy podnóżka wymagają puszczenia prowadnicy wózka, a w konsekwencji - w niesprzyjających okolicznościach - niezamierzony jego ruch.

Obecna konstrukcja hamulca powoduje, że wózek pozostaje niezahamowany, a tym samym niezabezpieczony przed niezamierzonym ruchem. Jego unieruchomienie wymaga wykonania dodatkowej czynności zahamowania, czyli przestawienie nożnej dźwigni hamulca.


Każdy z nas w życiu codziennym jeśli nawet nie doświadczył przypadku niekontrolowanego odjechania wózka z własnym dzieckiem, to na pewno spotkał się z podobną sytuacją, opisaną przez innych. Poniżej kilka przykładów z całego świata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasada działania hamulca Super STOP polega na tym, że użytkownik podczas manewrowania wózkiem za pomocą prowadnicy (prowadzący wózek) jednocześnie utrzymuje w stanie nie zahamowanym zespół hamulcowy. Puszczenie  choćby na chwilę prowadnicy spowoduje automatyczne zablokowanie zespołu jezdnego wózka  i uniemożliwi jego niezamierzony ruch, zapewniając Twojemu dziecku maksimum bezpieczeństwa!

Konstrukcja zespołu hamulca zapewniająca skuteczne jego działanie może być zrealizowana poprzez:

- zamontowanie dodatkowej dźwigni umieszczonej w bezpośrednim sąsiedztwie prowadnicy;

- zamontowanie na rękojeści prowadnicy obrotowego uchwytu;

- zamontowanie na rękojeści sensorów dotyku;

- zamontowanie na rękojeści mikrowyłączników.


Kształt dodatkowej dźwigni czy konstrukcja rękojeści prowadnicy nie ma tu znaczenia co do zasady działania hamulca, jednak nie będzie powodować utrudnienia w prowadzeniu wózka np. zmęczenia rąk spowodowane utrzymywaniem w stanie odhamowanym hamulec wózka. Do uruchomienia dodatkowej dźwigni czy obrotowej rękojeści będzie wymagana minimalna siła, podobnie jak do uruchomienia mikrowyłącznika. Sensory dotyku nie będą w ogóle wymagać użycia dodatkowej siły do utrzymywania hamulca w stanie nie zahamowanym.

 

W celu swobodnego manewrowania wózkiem konieczne będzie jedynie uchwycenie prowadnicy, które umożliwi odblokowanie hamulca, a w konsekwencji zezwoli na jego swobodny ruch. Puszczenie przez operatora prowadnicy wózka spowoduje uruchomienie układu sterowania hamulcem i w konsekwencji doprowadzi do natychmiastowego zablokowania kół wózka i jego skuteczne unieruchomienie.

 

Istotnym elementem zespołu hamulcowego jest takie usytuowanie dźwigni sterującej, które uniemożliwi jakikolwiek ruch wózka po jego puszczeniu przez użytkownika, a jednocześnie nie pogorszy komfortu użytkowania wózka. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że konieczność uchwycenia prowadnicy wózka wraz z elementem sterującym hamulcem może być wykonane tylko przez osobę znającą sposób działania hamulca, natomiast dziecko znajdujące się obok wózka będzie miało utrudniony dostęp do ruszenia z wózkiem.

 

Automatyczna blokada hamulca oprócz najważniejszego elementu - bezpieczeństwa dziecka - znacząco ułatwi osobie obsługującej np. posadzenie do wózka dziecka czy też złożenie wózka do jego transportu. Opisane powyżej wypadki z udziałem dziecka w wózku dobitnie świadczą, że obecne hamulce nie gwarantują bezpieczeństwa dziecka. Nawet nadzwyczajna uwaga opiekuna nie zapobiegnie wypadkowi w przypadku zasłabnięcia czy potknięcia!

 

Konstrukcja hamulca Super STOP nie ma istotnego wpływu na cenę finalną wózka, jednak dla producentów przestawienie produkcji stanowi pewien problem, z którym muszą się zmierzyć.

 

Jak działa prototyp wykonany przez nas - na wzór firm ze Stanów ;-) - w garażu, obrazuje video poniżej.


 

 

Sposobów komercjalizacji patentu jest wiele, przede wszystkim:
- wspólne rozmowy z producentami wózków w Polsce,
- pojawienie się na największych targach producentów akcesoriów dziecięcych z powyższym prototypem,
- wykonanie lepszej wersji prototypu np. na drukarce 3D,
- zdobycie finansowania np. poprzez crowdfunding na seryjną produkcję wózków tego typu (trudne, acz realne).

 


Jesteś zainteresowany/-a współpracą przy wdrożeniu tego rozwiązania na rynku? Prosimy o kontakt!

PRZYCZYNY WYPADKÓW

WYPADKI Z UDZIAŁEM DZIECI W WÓZKACH

PATENT Super STOP

KOMERCJALIZACJA PATENTU

bottom of page